Instalace certifikátu certifikační autority do webového prohlížeče

Z důvodu požadované vyšší míry zabezpečení některých webových služeb jsou tyto služby nabízeny aplikačním protokolem HTTPS zabezpečené vrstvou TLS. Tento protokol zabezpečuje  spojení mezi webovým prohlížečem a webovým serverem před odposloucháváním, podvržením dat a umožňuje rovněž ověřit identitu protistrany.

Rychlá navigace

Postup instalace certifikátu pro :

Služby vyžadující instalaci certifikátu:

 • zabezpečené připojení TLS poštovního klienta Microsoft Outlook
 • výukový webový portál školy Moodle
 • školní webový e-mailový klient
 • další služby webové administrace

Kdy je třeba instalovat certifikát

Certifikát certifikační autority je třeba nainstalovat do webového prohlížeče pouze jednou, před prvním přístupem k zabezpečeným webovým službám.

Certifikát jak vyplývá z  definice uživatelských profilů je tedy vázán na počítač, prohlížeče a uživatele a z jejich změnou je potřeba provést instalaci certifikátu.

Certifikát je potřeba instalovat při změně:

 • počítače a  operačního systému - tzn. že pokud ve škole chcete využívat zabezpečené služby na počítačích s operačním systémem Windows i Linux, musíte si certifikát nainstalovat do prohlížeče na oba systémy, tedy jednou pro Linux a jednou pro Windows.
  • v případě Windows počítačů na školní síti nejsou k  dispozici cestovní profily tzn. ,že je nutné nainstalovat certifikát na každý počítač na který se uživatel nově přihlásí, pokud již na počítači instalaci provedl je již certifikát uložen v uživatelských profilech.
  • v případě Linuxových počítačů na školní síti jsou k dispozici jednotné uživatelské profily tzn., že postačuje jediná instalace na kterémkoliv linuxovém počítači v síti,
   chcete-li používat zabezpečené služby na počítačích mimo školní síť, např. doma musíte provést instalaci certifikátu i na tomto počítači,
 • prohlížeče - tzn. že pokud chcete využívat více prohlížečů např. Mozilla FireFox a Microsoft Internet Explorer musíte nainstalovat certifikát do obou prohlížečů,
 • uživatele - tzn. že si musí nainstalovat certifikát každý uživatel na daném počítači který chce využívat zabezpečené služby.

Jak poznám že nemám nainstalovaný certifikát

Pokud nemáte nainstalovaný certifikát certifikační autority, tak se při přístupu na zabezpečené webové služby zobrazí v prohlížeči následující chybové zprávy.

Chybová zpráva nenainstalovaného certifikátu v Internet Exploreru 9

Chybová zpráva nenainstalovaného certifikátu v Mozilla Firefoxu 3.5

Chybová zpráva nenainstalovaného certifikátu v Opeře 11

Postup instalace

Microsoft Internet Explorer 9

Mozilla Firefox 3.5

POZOR !  Pokud nezaškrtnete všechny tři volby Uznat tuto CA pro ..... tak se certifikát certifikační autority nainstaluje ale neuznává se pro dané služby. Zabezpečené služby nepracují správně !

Opětovné spuštění instalace certifikátu není možné, zobrazí se  okno Tento certifikát je již nainstalován jako certifikát certifikační autority. Opravu lze provést v nabídce Možnosti

Opera 11

joomla template 1.6