Proč studovat na naší škole ?

Jistota úspěchu u státní maturitní zkoušky

 • V maturitní zkoušce ve školním roce 2015/2016 jsme dosáhli opět vynikajících výsledků.
 • Úspěšnost složení maturitní zkoušky 97,3% .
 • Ucházejte se o studium na škole, která Vám dá jistotu, že Vaše studium bude úspěšně ukončeno!

Nadstandardní spolupráce se zaměstnavateli

 • Absolventi se s jistotou uplatní v mnoha oblastech průmyslu a služeb - strojírenství, hutnictví, stavebnictví, bankovnictví, pojišťovnictví, státní správa a v oblasti informačních technologií.
 • Nabízíme široké spektrum perspektivních oborů ...zde.

Vynikající připravenost ke studiu na VŠ

 • Výrazná většina absolventů pokračuje úspěšně ve studiu na vysokých školách.
 • Naši absolventi studují především VŠB TU Ostrava, Ostravskou univerzitu, VUT Brno, Univerzitu Palackého Olomouc, Slezskou univerzitu v Opavě.

Výuka vedená plně kvalifikovanými pedagogy

 • Učitelé odborných předmětů rozvíjejí svoji odbornou kvalifikaci u významných zaměstnavatelů regionu Moravskoslezsko.
 • Na základě testování "Kvalita" pořádaných Moravskoslezským krajem jsme dlouhodobě výrazně kvalitní školou.

Široká nabídka sportovních a kulturních aktivit

 • Rozsáhlý sportovní areál - travnaté hřiště, hala pro míčové sporty a tenis, tělocvičny, herna stolního tenisu, posilovny.
 • Lyžařský a snowboardový výcvik, výjezdy za kulturou, poznáním a sportem do zahraničí.
 • Kroužek anglického divadla ...zde.

Výborná vybavenost moderní výpočetní technikou

 • 14 moderních učeben výpočetní techniky, učebna PC sítí - CISCO
 • multimediální učebny, jazykové učebny, divadelní sál
 • špičkově vybavené odborné učebny a laboratoře praktické výuky (kontrola a měření, konstrukce, CNC, metalografie, mechatronika, fyzika, chemie, ).

Zahraniční odborné praxe a mezinárodní výměny

 • výměnné pobyty v rámci projektu Leonardo (Německo),
 • odborné stáže a praxe studentů i pedagogů v zahraničí (Německo, Finsko, Španělsko, Irsko, Velká Británie) ... zde,
 • sportovně poznávací pobyty v zahraničí (Španělsko, Itálie, Řecko, Francie), fotogalerie ... zde.

Jazyková škola plně akreditovaná

 • Jednoleté pomaturitní studium anglického jazyka a široká nabídka odpoledních jazykových kurzů pro veřejnost.
 • Státní jazykové zkoušky a certifikáty v rámci spolupráce s British Council (PET, FCE, CAE)
 • Jazyková škola je plně akreditovaná pru účely dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Akreditované kurzy MŠMT pro DVPP ...zde.

Přesvědčte se sami na naší videogalerii.

 

 

joomla template 1.6