Naše škola patří mezi partnerské školy Skupiny ČEZ. Velmi si vážíme podpory a spolupráce s touto významnou společností. V letech dosadvadního partneství 2013 - 2015 naši studenti i učitelé absolvovali řadu akcí pořádaných společností ČEZ a.s.

 

 

 

 

  • odborné přednášky - přednáška odborníků pro studenty školy, přednáška p. Dany Drábové na VŠB TU Ostrava
  • odborné exkurze v provozech jaderné elektrárna Dukovany i Temelín, přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně, elektrárna Dětmarovice
  • aktivní účast skupiny ČEZ na Letním motivačním soustředění pro žáky základních škol - Michael Londesborough
  • aktivní účast pracovníků ČEZ na náborových akcích ke studiu technických oborů
  • podpora inovací a modernizací učeben na škole

Letní motivační soustředění pro žáky základních škol

Již potřetí se v roce 2015 konalo "kemp" pro žáky základních škol. Cílem akce je hravou formou v krásném prostředí Beskyd propagovat studium technických oborů. Účastnici akce řeší řadu úkolů z oblasti fyziky, chemie a základů technických disciplín. Cestovali jsme spolu s nimi prostřednictvím Stroje času do minulosti a poznávali převratné vynálezy své doby, další rok v kampu ztroskotala kosmická loď a všichni účastníci coby agenti Muži v černém (Meziplanetární Institut Bádání) řešili záhady mimozemské. V posledním běhu jsme  se za poznáním vrátili po stopách Zlatého Scarabea do starověkého Egypta.

 

 

Odborné exkurze a přednášky

Naši žáci a studenti pravidelně navštěvují provozy Skupiny ČEZ. V uplynulých letech jsme pravidelnými hosty Jaderné elektrárny v Dukovanech, přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně a Elektrárnu v Dětmarovicích.Naši učitelé měli jedinečnou možnost navštívit Jadernou elektrárnu v Temelíně v období odstávky reaktoru. 

Velmi poutavé jsou pro nás přednášky odborníků společnosti ČEZ a ČEZ Energoservis - p. Václava Havlíčka a p. Jiřího Tyce a p. Dany Drábové.

 

Podpora inovacím a modernizaci výuky

S přispěním Skupiny ČEZ se na škole daří modernizovat odborné učebny a laboratoře. V posledních letech prošla výraznou rekonstrukcí učebna fyziky a odborná učebna mechatroniky, kde se vyučuje elektrotechnika, automatizace a robotika byla doplněna o moderní prvky programování PLC systémů. 

 

Inovace a zkvalitňování výuky na střední odborné škole


Náš projekt "Inovace a zkvalitňování výuky na střední odborné škole" vznikl z potřeby vyrovnat se s novými trendy ve výuce a ze snahy srovnat se se zahraničními školami a tím také dosáhnout větší konkurenceschopnosti ve vzdělávání. Účast na zahraničních kurzech umožnila učitelům školy ve velké míře uplatnit nové metodické postupy podpořené informačními a komunikačními technologiemi. Zároveň si posílili své jazykové kompetence, které pak uplatnili ve výuce svých předmětů. Účastníci projektu rovněž mohli porovnat různé vzdělávací systémy s naším vzdělávacím systémem.

Celý článkek naleznete ...zfe.

Prezentace a záverečné zprávy účastníků.

Přidal:

Červenková

Korbášová

Richterová

Šnytová

Volník

Michaláková

Tobiáš

Kocháňová

Název projektu: Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách

Název operačního programu: Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013

Název prioritní osy: Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Financování projektu:

Celkové výdaje projektu: 20.788.033,72 Kč

Dotace EU: 17.462.136,36 Kč

Podíl kraje: 3.325.897,36 Kč

Cílem projektu je zlepšení stávající infrastruktury pro vzdělávání, tzn. vytvoření podmínek pro zkvalitnění výuky cizích jazyků na vybraných středních školách v Moravskoslezském kraji.
Výstupem projektu budou inovované a modernizované laboratoře pro výuku jazykových předmětů. V rámci projektu dojde k pořízení nábytku, jazykového odborného vybavení a ICT pro zkvalitnění a zatraktivnění výuky.
 

  

 

joomla template 1.6