Vážení rodiče, pedagogové, studenti.

Pro přístup do systému BAKALÁŘI použijte:

nebo

Pro přístup do systému musíte znát přístupové jméno a heslo:

Přístupová jména a hesla získáte:

  • Pedagogové – od správce sítě, kabinet C201, klapka 272 (Ulrich) nebo 172 (Tůma)
  • Rodiče – od třídního učitele při první návštěvě školy (třídní schůzky apod.)
  • Studenti – od třídního učitele

Zapomenutá hesla získáte:

  • Pedagogové – osobně u správce sítě, kabinet C201, klapka 272 nebo 172
  • Rodiče – osobně u třídního učitele nebo u sekretářky ředitele, popř. správce sítě
  • Studenti - osobně u třídního učitele nebo u správce sítě, kabinet C201, klapka 272 (Ulrich) nebo 172 (Tůma)
Hesla telefonicky ani emailem nesdělujeme!
joomla template 1.6