Školní jídelna při Střední průmyslová škole, Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 28.října 1598

Portál e-Strava umožňuje strávníkům ještě jednodušší formou vyřizovat přihlášky a odhlášky jídel. Ovládání je naprosto jednoduché a věříme, že vám portál pomůže rychleji a kvalitněji využívat služeb, které Vám naše stravovací zařízení poskytuje.


 
Návod internetového přihlašování a odhlašování stravného

Pro manipulaci s e – stravou je zapotřebí:

A)  *   prostřednictvím e-mail adresy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      *   u prodeje stravného, objednávkový terminál

1. Nahlásit číslo čipu – na základě tohoto čísla Vám bude přiděleno heslo: číslo čipu (doporučiji změnit)


B) Na internetu

  *  Zadat https://secure.ulrichsw.cz/estrava/ (objeví se internetové stránky)
 
nebo

  *  Zadat http://www.spsoafm.cz   a pomocí odkazů jídelna a e-strava (kliknutím na logo e-strava) se dostanete na https://secure.ulrichsw.cz/estrava/ (objeví se internetové stránky )

Přihlašování e- stravy:
Přihlášení je umožněno pouze zaregistrovaným strávníkům.
Dále je nutné, aby měl uživatel zakoupené stravné na dané dny určitého měsíce.
V těchto dnech může provádět změny: 1-první jídlo, 2-druhé jídlo, 3-třetí jídlo,  0-odhláška.
Změny jsou zpracovávány každý pracovní den v 7.15 hod, 8.05 hod, 9.00 hod, 10.00 hod, 11.00 hod, 12.00 hod, 13.00 hod, 14.00 hod.

 
Postup přihlašování uživatele e-stravy:

1. Zadat kód zařízení (identifikace ŠJ při SPŠ):klikneme  na číslo identifikace 0001 nebo 0001 přímo vepíšeme do příslušného rámečku
2. zadat kód uživatele: číslo čipu, bez počátečních 0.
3. zadat heslo
4. objeví se stránky pod jménem strávníka a menu.
5. v hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce.
Pak můžete provést změny dle jídelníčku.
Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn.
Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.
 
Další volby dle potřeb uživatele:
Můžete si také sami nastavit emailovou adresu na kterou vám automaticky přijdou provedené změny nebo změnit vaše přístupové heslo.
 

 
UPOZORNĚNÍ:
Import a export dat je zcela automatizován, veškeré uložené změny jsou registrovány do protokolu aplikace (SIS) stravné 7.1. Případná reklamace bude posuzována na základě tohoto protokolu.

 

 


joomla template 1.6