Vrať se na domovskou stránkuVrať se na domovskou stránku

 
 

Aktuální informace o organizaci maturitních zkoušek ve školním roce 2017/18

Studentům 4. ročníku doporučujeme sledovat tuto sekci o maturitních zkouškách, zde budou průběžně aktualizovány všechny potřebně informace.

Základním zdrojem informací jsou webové stránky Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT) ...zde.

Maturitní zkoušky ve školním roce 2017/18 - JARNÍ TERMÍN

Aktualizověné sdělení ředitele školy o průběhu a organizaci maturitní zkoušky ve školním roce 2017/18 ...zde.

Informace MŠMT o standardizovaných zkouškách dokládajících jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, kterými lze nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky ...zde.

Maturitní kalendář pro jarní termín 2018 ...zde.

Shrnutí důležitých termínů MZ - profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2017/18, pravidla hodnocení profilové části maturitní zkoušky.

Pravidla hodnocení profilové části maturitní zkoušky 2018.

 • Obory vzdělání STR, HUT, ICT, TZB ...zde.
 • Obor vzdělání TL ...zde.
 • Obory vzdělání OA, EL ...zde.

Termíny pro jarní termín 2018 ...zde.

 • 13. 4. 2018 - ukončení návrhu žáků 4. ročníku pro konání Zkoušky pro doplnění podkladů pro hodnocení žáka za 2. pololetí šk. roku 2017/18.
 • 16. 4. - 18. 4. 2018 - konání Zkoušky pro doplnění podkladů pro hodnocení žáka 4. ročníku za 2. pololetí šk. roku 2017/18.
 • 20. 4. 2018 - termín pro prokazatelné informování o stupni prospěchu, zejména o hodnocení stupněm nedostatečný. Informování je prokazatelné prostřednictvím systému Bakaláři.
 • 24. 4. 2018 - klasifikační porada maturitních tříd.
 • 26. 4. 2018 - praktická zkouška z odborných předmětů pro všechny obory
 • 26. 4. 2018 - písemná maturitní zkouška z matematiky pro technické lyceum
 • 30. 4. 2018 - vydání vysvědčení za 4. ročník studia
 • 1. maturitní týden: od 16. 5. 2018: 4. H, 4. OA, 4. TL (obhajoba MPO). Období přípravy pro MZ od 9. 5. do 15. 5. 2018.
 • 2. maturitní týden: od 21. 5. 2018: 4. TL, 4. ZS 4. EL. Období přípravy pro MZ od 14. 5. do 18. 5. 2018.
 • 3. maturitní týden: od 28. 5. 2018: 4. IT, 4. S. Období přípravy pro MZ od 21. 5. do 25. 5. 2018.
 • Předávání maturitních vysvědčení: v aule SPŠ

Důležité dokumenty ke stažení

Školní seznam literárních děl. V souladu s §6 odst. 2 Vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou stanovuje ředitel školy školní seznam literárních děl pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury. Tituly literárních děl jsou platné beze změn od školního roku 2015/16.

Seznam ke stažení ...zde, formulář pro výběr literárních děl ...zde.

Specifická školní témata pro ústní maturitní zkoušku z cizího jazyka. V souladu s ustanoveními §8 odst. 3, vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, stanovuje ředitel školy témata pro zpracování školních zkušebních úloh v rámci ústní zkoušky z cizího jazyka. Témata jsou platná beze změn od školního roku 2015/16.

Pro součást střední průmyslová škola - technické obory S, H, TZB, TL ...zde.

Pro součást střední průmyslová škola - obor IT ...zde.

Pro součást obchodní akademie ...zde.

Maturitní témata pro profilové zkoušky ve školním roce 2017/18 ...zde.

Technické lyceum - Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí.

Technické obory - Zkoušky z odborných předmětů v profilové části maturitních zkoušek.

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Facebook

Naši partneři

Login

Pro vstup do starého školního webu klikněte ... zde

Go to top