Vrať se na domovskou stránkuVrať se na domovskou stránku

 
 

Vítejte na oficiálních stránkách naší školy.

Zde naleznete všechny aktuální informace o studiu na naší škole.

V roce významných "osmiček" i naše škola slaví svá výročí

Vážení kolegové, studenti, vážení rodiče a přátelé školy.


logo JPG3. září 2018 jsme zahájili nový školní rok, který je pro naši školu velmi významný. Připomínáme si 80 let založení Obchodní akademie a zároveň 60 let založení Střední průmyslové školy. Prostřednictvím mnoha akcí si připomeneme bohatou historii našich součástí i úspěšnou současnost naší školy. Jsme hrdí v prvé řadě na naše studenty, kteří trvale dosahují výborných studijních výsledků a skvěle reprezentují školu v mnoha soutěžích. Velké poděkování patří našim učitelům i ostatním zaměstnancům.

Dne 26. 10. 2018 proběhne v aule školy slavnostní shromáždění pro významné hosty a partnery školy, pro studenty bude připraven bohatý program sportovní i hudební.

Absolventy a širokou veřejnost zveme srdečně na den 27. 10. 2018, kdy proběhne Den otevřených dveří a tedy velmi dobrá příležitost setkat se se svými spolužáky i učiteli a prohlédnost si svou "alma mater". Velmi se těšíme na setkání.

Našemu výročí věnuje velkou pozornost místní časopis FRÝDECKO-MÍSTECKÝ PATRIOT ve svém zářijovém čísle. Číst můžete ...zde.

Program Erasmus+ 2018: Škola, kde se žáci i učitelé vzdělávají v zemích EU

LogosBeneficairesErasmusRIGHT ENŠkola úspěšně pokračuje v realizaci projektů v rámci programu Erasmus+. Projekt "Tady jsme, Evropo!" umožní našim studentům absolvovat v letech 2018-19 třítýdenní odborné praxe v Irsku, Portugalsku a Německu. Za poznáním a novými jazykovými i odbornými zkušenostmi vyjíždějí rovněž učitelé naší školy. V měsíci červenci 2018 ukončujeme projekt učitelských mobilit "Rozvoj odborných a jazykových kompetencí učitelů prostřednictvím zahraničních stáží jako jedna z významných podmínek kvalitnější přípravy studentů střední odborné školy" a ihned navazujeme smělým pokračováním "Směřujeme k výuce s využitím metody CLIL na střední odborné škole". O průběhu jednotlivých projektů Erasmus+ informujeme podrobněji ...zde. O projektech publikujeme rovněž na stránkách FRÝDECKO-MÍSTECKÝ PATRIOT ...zde.

Jazyková škola - sleva pro naše studenty

Využijte 50% slevu na všechny odpolední kurzy.

Stali jsme se „Fakultní školou Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava"

Dne 26. 6. 2018 byla podepsána mezi ředitelem naší školy Mgr. Martinem Tobiášem a děkanem Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava prof. Dr. Ing. Zdeňkem Zmeškalem již druhá smlouva o spolupráci mezi našimi školami. První smlouva o partnerství a spolupráce škol se datuje již k roku 2011. Nynější smlouva znamená potvrzení a prohloubení dlouhodobé spolupráce mezi ekonomickými obory naší školy a Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava. Naše škola podpisem této smlouvy získala status „FAKULTNÍ ŠKOLA EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB-TU OSTRAVA“.

Podpis smlouvy - ředitel školy Mgr. Martin Tobiáš a děkan Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava prof. Dr. Ing. Zdeněk ZmeškalPodpis smlouvy - ředitel školy Mgr. Martin Tobiáš a děkan Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal

Hlavní okruhy vzájemné spolupráce

Soutěž TECH-talent a INDUSTRIAL - talent 2017

Za naši školu bylo vysláno video studentů třídy 4.ZS Ondřeje Mrázka, Petra Malyjurka a Martina Dušíka. Do celé soutěže se z města zapojily pouze 3 školy. Studenti byli při mezinárodnímu dnu dětí 1.6. oceněni na magistrátu. Pořadí vyhlášeno nebylo, všichni tři zúčastněni byli oceněni.

 

Soutěžní video zde

Potvrzení vysoké kvality naší školy

 

Moravskoslezský kraj každoročně testuje kvalitu výuky na středních školách, celkem bylo testováno 80 škol. Při testování se měří celková úspěšnost řešení úloh a porovnává se úspěšnost řešení v rámci škol s obory stejného zaměření.

Celkové vyhodnocení školy

Předmět Percentil testované školy vzhledem k ostatním školám
Udává kolik procent testovaných škol daného zaměření se umístilo za naší školou.
100% znamená, že škola dosáhla nejlepšího výsledku v Moravskoslezském kraji!
 lyceálních oborůtechnických oborůekonomických, obchodních
a právních oborů
 Český jazyk  93  85 91
 Matematika  100  76 91
Anglický jazyk 64 74 100

Stupně relativního přírůstku znalostí

Pro zjištění stupně přidané hodnoty tj. "kolik se naučili žáci pouze na střední škole", se testují žáci 1. ročníků po nástupu do školy a 3. ročníků ke konci školního roku. Porovnáním výsledků se určí stupeň relativního přírůstku znalostí školy. Jedná se o čtyřstupňovou škálu, která odpovídá kvartilovému rozdělení tříd, resp. škol podle hodnot jejich relativních přírůstků v daném oboru vzdělání a předmětu.

 Předmět    Stupně relativního přírůstku znalostí
1. stupeň - Žáci vykazují nadprůměrné hodnoty relativního přírůstku ve srovnání se žáky, kteří měli v prvním ročníku stejné výsledky jak oni.
 lyceálních obory technické obory ekonomické, obchodní
a právní obory
 Český jazyk 1. stupeň  1. stupeň  1. stupeň 
 Matematika 1. stupeň 1. stupeň  1. stupeň 
Anglický jazyk 1. stupeň  1. stupeň 1. stupeň

Děkujeme a gratulujeme našim pedagogům

Vedení školy

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Facebook

Naši partneři

Login

Pro vstup do starého školního webu klikněte ... zde

Go to top