Maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017

Aktualizované informace o průběhu maturitní zkoušky ve školním roce 2016/17 ...zde.

Kalendář přípravy a průběhu maturitní zkoušky ve školním roce 2016/17 ...zde. Na stránkách Nová maturita ...zde jsou vždy aktuální informace o průběhu maturitních zkoušek.

Jednotné zkušební scéma pro jarní termín 2016/17 ....zde.

Informace MŠMT o standardizovaných zkouškách dokládajících jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, kterými lze nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky ...zde.

Shrnutí důležitých termínů MZ  - profilová zkouška ve školním roce 2016/17

 • 12. 4. 2017 - ukončení návrhu žáků 4. ročníku pro konání Zkoušky pro doplnění podkladů pro hodnocení žáka za 2. pololetí  2016/17.
 • 18. 4. - 19. 4. 2017 - konání  Zkoušky pro doplnění podkladů pro hodnocení žáka 4. ročníku za 2. pololetí  2016/17.
 • 21. 4. 2017 - termín pro prokazatelné informování  o  stupni  prospěchu, zejména o hodnocení stupněm nedostatečný. Informování je prokazatelné prostřednictvím systému Bakaláři.
 • 25. 4. 2017 - klasifikační porada maturitních tříd.
 • 27. 4. 2017 - praktická zkouška z odborných předmětů pro všechny obory
 • 27. 4. 2017 - písemná maturitní zkouška z matematiky pro technické lyceum
 • 28. 4. 2017 - vydání vysvědčení za 4. ročník studia
 • 1. maturitní týden: od 16. 5. 2017: 4.A, 4.L, IT4, S4. Období přípravy pro MZ od 9. 5. do 15. 5. 2017.
 • 2. maturitní týden: od 22. 5. 2017: L4, SH4 Období přípravy pro MZ od 15. 5. do 19. 5. 2017.
 • Předávání maturitních vysvědčení: v aule SPŠ
 • pro třídy 1. maturitního týdne: 26. 5. 2017 v 11.00 - S4 a 4.A, ve 13.00 -  a 4.L a IT4
 • pro třídy 2. maturitního týdne: 2. 6. 2017 ve 12.00

Maturitní témata pro profilové zkoušky ve školním roce 2016/17 ...zde.
Pro přístup musíte být přihlášeni na webových stránkách školy (vlevo dole). Uživatelské jméno a heslo je shodné s e-mailovým účtem.

Školní seznam literárních děl v souladu s §6 odst. 2 Vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou stanovuje ředitel školy školní seznam literárních děl pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury. Témata jsou platná bez změn od školního roku 2015/16.

Školní seznam literárních děl ...zde.

Výběr literárních děl ...zde.


 Specifická školní témata pro ústní maturitní zkoušku z cizího jazyka. Témata jsou platná bez změn oproti školnímu roku 2015/16.

V souladu s ustanoveními §8 odst. 3, vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, stanovuje ředitel školy témata pro zpracování školních zkušebních úloh v rámci ústní zkoušky z cizího jazyka.

 • Pro součást střední průmyslová škola - technické obory S, H, TZB, TL...zde.
 • Pro součást střední průmyslová škola - obor IT...zde.
 • Pro součást obchodní akademie ...zde.

Technické lyceum - Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí

 • Metodické a organizační pokyny k zajištění průběhu maturitních zkoušek pro obor vzdělání Technické lyceum ve školním roce 2016/17 ...zde

Technické obory - Zkoušky z odborných předmětů v profilové části 

 • Metodické a organizační pokyny k zajištění průběhu maturitních zkoušek pro technické obory včetně IT ve školním roce 2016/17 ...zde.

 

joomla template 1.6