Okolo Frýdku cestička je turistický pochod, který každoročně pořádá Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ve Frýdku-Místku.

Akce je určena

všem studentům, zaměstnancům i široké veřejnosti. Tři trasy Cestičky jsou koncipovány tak, aby účastníci během tří let poznali okolí města Frýdku-Místku.

Prezentace a start

7:30 - 9:00 hodin ... DM při SPŠ ve Frýdku-Místku.

Termín

15. 10. 2016.

 

 

Trasa pochodu bude vždy upřesněna v den pochodu a v místě startu podle přírodních podmínek a počasí.

Trasa č. 1 - rok 2016 (modrá)

Popis trasy – 30 km

Od startu přes park k lávce přes řeku Ostravici, přejít přes lávku a hned za ní zabočit vpravo proti proudu řeky  po dlážděném chodníku směrem na Staré Město. Po tomto chodníku jdeme až na jeho konec, kde potom zahneme vpravo na  polní cestu, která vede zadem kolem hřbitova, VÚHŽ až do Dobré. V Dobré u hřiště zabočíme doprava směrem k mostu přes řeku Morávku. Přejdeme přes most a za mostem odbočíme vlevo a pokračujeme po modré turistické značce na skalický kopec – kostel ve Skalici – 9 km ( kontrola č. 1). Vlevo dolů po hlavní cestě do Raškovic k zastávce „u Střížů“– 12,7 km. Zde se odbočí vpravo a po šipkami značené cestě ke kontrole č. 2 – 16,5 km  (mrtvá kontrola). Pokračujeme vpravo po polní cestě vedoucí do Janovic – 19,5 km. Když dojdeme na hlavní cestu v Janovicích, odbočíme vlevo   a jdeme kolem kostela, kolem restaurace „Ondráš“ a asi 400m za touto restaurací odbočíme vpravo do amfiteátru „Hradisko“ – občerstvení (kontrola č. 3) - 21,5km. Odtud nahoru do kopce, na vrcholu kopce jdeme rovně (pozor! neodbočit ani vpravo ani vlevo), jdeme polní cestou,potom kolem lesíka. Jakmile projdeme pod vysokým napětím, dojdeme na křižovatku dvou cest. Jdeme cestou vpravo! dolů přes lesík směrem k přehradě Baška . Podél pravého břehu přehrady jdeme chodníčkem přes les a polní cestou do Starého Města. Na hlavní cestě odbočit vpravo a pokračovat až do cíle  - restaurace „Na Fojtství“ – 30 km.

Popis trasy – 22 km

Totéž co trasa 30 km až ke kontrole č. 1 ve Skalici u kostela – 9km. Dále pokračovat po modré turistické značce až do Janovic k restauraci „Ondráš“. Odtud společně s trasou 30 km na Hradisko – občerstvení (kontrola č. 3)-  a do cíle – restaurace „Na Fojtství“ ve Starém Městě – 22km.

 Časový rozpis kontrol

K1 ... Skalice - kostel ... začátek 9:00, konec 12:00 hodin
K2 ... Krásná (Jednota) ... zde orazítkované kartičky, každý účastník jednu
K3 ... Janovice (Hradisko) ... občerstvení ... začátek 9:30, konec 15:30 hodin
Čas ukončení pro obě trasy v cíli ... 17:00 hodin


Průchod kontrolami je limitován.

Každý účastník, který projde všemi kontrolami a dorazí do cíle do 17:00 hodin, obdrží účastnický list. Po předložení účastnických listů z předchozích dvou ročníků pak každý obdrží odznak pochodu.

Pozor: po komunikacích choďte vlevo!

joomla template 1.6