Dne 28. 4. 2017 obdržíme ze společnosti CERMAT výsledky přijímacích zkoušek, které zahrneme do celkového hodnocení v souladu s vyhlášenými kritérii. Dne 2. 5. 2017 od 7.30 do 10.00 je zákonným zástupcům uchazečů dána možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Předpokládáme, že 2. 5. 2017 bude zde na stránkách formou oznámení zveřejněno rozhodnutí o přijetí ke studiu na jednotlivé obory, toto rozhodnutí nebude odesíláno poštou. Již v pátek 28. 4. 2017 budeme znát předběžné pořadí uchazečů pro jednotlivé obory vzdělání. Předběžný seznam může být zveřejněn zde na stránkách, v případě zájmu se mohou zákonní zástupci dotazovat telefonicky.

Dne 3. 5. 2017 od 16.00 pořádáme informativní schůzku zákonných zástupců uchazečů o studium - pro obory obchodní akademie a ekonomické lyceum v budově Obchodní akademie, pro technické obory v budově Střední průmyslové školy. Na této schůzce lze již odevzdat zápisový lístek, uchazeči nepřijatí mohou ihned podat odvolání, formulář odvolání ...zde. Věnujte této schůzce pozornost. V případě dotazů kontaktujte přímo ředitele školy: 732227482.

Dne 27. 1. 2017 vyhlásil ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení. Text vyhlášení ....zde. Pro aktualizaci obsahu webových stránek vždy zvolte Ctrl+F5.

Zdroj informací o přikímacím řízení na stránkách CERMAT ....zde.

Předpokládané počty přijímaných uchazečů na jednotlivé obory vzdělání s maturitní zkouškou pro školní rok 2017/18

Obor vzdělání Název oboru vzdělání Počet tříd (žáků) Přihláška ke stažení
23-41-M/01 Strojírenství 2 třídy (60 žáků) zde
18-20-M/01 Informační technologie 1 třída (30 žáků) zde
63-41-M/02 Obchodní akademie 2 třídy (60 žáků) zde
21-44-M/01 Strojírenská metalurgie 1 třída (30 žáků) zde
36-45-M/01 Technická zařízení budov 1 třída (30 žáků) zde
78-42-M/01 Technické lyceum 1 třída (30 žáků) zde
78-42-M/02 Ekonomické lyceum 1 třída (30 žáků) zde

- Informace k podmínkám zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzděláníNa základě ustanovení §59 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhlášky č. 671/2004 Sb., a dále v souladu s ustanoveními nařízení vlády č, 211/2010 Sb., o soustavě oborů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání specifikuje zde ředitel školy podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů o studium v jednotlivých oborech vzdělání.

Obor vzdělání Název oboru vzdělání Zdravotní způsobilost Lékařský posudek
23-41-M/01 Strojírenství obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků Doporučujeme doložit lékařský posudek na přihlášce -  vzhledem k praktickému vyučování
18-20-M/01 Informační technologie obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků Doporučujeme doložit lékařský posudek na přihlášce - vzhledem k praktickému vyučování
63-41-M/02 Obchodní akademie obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků -
21-44-M/01 Strojírenská metalurgie obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků Doporučujeme doložit lékařský posudek na přihlášce - vzhlkedem k praktickému vyučování
36-45-M/01 Technická zařízení budov obor vyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků Lékařský posudek ...zde.
78-42-M/01 Technické lyceum obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků Doporučujeme doložit lékařský posudek na přihlášce -  vzhledem k praktickému vyučování
78-42-M/02 Ekonomické lyceum obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků -

Důležité informace a doporučení pro 1. kolo přijímacího řízení: Kontaktní informace pro celý průběh přijímacího řízení:

  • Ředitel školy: 558 406 211, 732 227 482,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Sekretariát: 558 406 212 (SPŠ), 558 406 321 (OA)
  • Zástupci ředitele: 558 406 333 (OA), 558 406 244 (SPŠ)

Pro následující školní rok 2017/18 je nabídka oborů vzdělání s maturitní zkouškou plně v souladu s aktuálním profilem naší školy - uspokojit všechny zájemce (chlapce i dívky) o kvalitní (technické, IT a ekonomické) vzdělání široce uplatnitelné přímo v praxi nebo na vysokých školách. 

joomla template 1.6