Údaje o škole (s účinností od 1. 7. 2011)

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Sídlo: 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek

IČO: 00601381

DIČ: CZ00601381

REDIZO: 600016323

Telefon: 558 406 111

Sekretariát: 558 406 212

Ředitel: 558 406 211

Internet: www.spsoafm.cz, www.prumyslovka.eu, www.obchodka.eu

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Datová schránka ID: hx7fqzk

Obchodní akademie: 558 406 320

Jazyková škola: 558 436 015, www.jazykovkafm.cz

Bankovní spojení: 9834781/0100

Bankovní spojení pro platby žáků (ubytování, strava, lyžařský výcvik, výjezdy 3. ročníků, ... dle upřesněných informací): 107-8407950207/0100

Fakturační adresa

SPŠ, OA a JŠ, Frýdek-Místek

28. října 1598

73801 Frýdek-Místek

IČ: 00601381

Vedení školy

Mgr. Martin Tobiáš, ředitel

Ing. Zbyněk Pospěch, zástupce ředitele (statutární) - pedagogická a organizační oblast (OA)

Ing. Tamara Fajkusová, zástupce ředitele - organizační oblast (SPŠ)

Mgr. Petr Volník, zástupce ředitele - pedagogická oblast (SPŠ)

Mgr. Marcela Lukovská, vedoucí učitel jazykové školy - koncepce, metodika a marketing (JŠ)

Organizace školy

Organizační schéma ...zde.

Poradenství

Mgr. Renáta Uherková, výchový poradce (SPŠ)

Mgr. Magda Richterová, výchový poradce (OA)

Mgr. Vladimíra Papřoková, metodik prevence rizikových jevů (OA)

Mgr. Libor Kmenta, výchovný poradce, metodik prevence rizikových jevů (SPŠ) 

Výroční zprávy

Období Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola

Aktuální

2014/2015

Výroční zpráva o činnosti (2014/15) ...zde.
Výroční zpráva ekonomická (2015) ...zde.

Aktuální

2015/2016

Výroční zpráva o činnosti (2015/16) ...zde.
 

 

Veřejné zakázky

Aktuální

 • Dodávka komponent pro stavbu PC
 • Výzva k podání nabídek ...zde.
 • Příloha č. 1 Krycí list ...zde.
 • Další na Profilu zadavatele
 • Protokol o hodnocení a výběru dodavatele ...zde.
 • Smlouva s vybraným dodavatelem ....zde.

Proběhlé

 • Výměna elektroinstalace v budově obdchodní akademie - Výzva k podání nabídek... zde.
 • Vyhlášení výzvy: 4. 5. 2016
 • Termín podání nabídek: 25. 5. 2016 do 14.00
 • V případě dotazů volejte: Ing. Miroslav Hrůzek, správce budov, 558 406 240
 •  
 • Výměna oken a vstupních dveří, příprava prostor pro odloučené pracoviště PPP - výběr zhotovitele ...zde
 • Výměna oken a vstupních dveří, příprava prostor pro odloučené pracoviště PPP - technický dozor ...zde

 • Dodávka IT a prezentační techniky - VZ 14630

  • Vyhlášení veřejné zakázky ... zde
  • Kontrolní list otevírání obálek ...zde
  • Výsledek výzvy k podání nabídek ...zde
  • Protokol a posouzení a vyhodnocení ...zde
 • Dodávka IT a prezentační techniky 2 - VZ C141136
  • Vyhlášení veřejné zakázky ...zde.
  • Výsledek výzvy k podání nabídek ...zde.

 

 • Rekonstrukce hygienických zařízení - budova B Obchodní akademie
 • Vyhlášení veřejné zakázky ... zde. 

 

 • VZ v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskolezském kraji:
  • 4_Zajištění služeb autodopravce ... VŘ 040
   • Výzva k podání nabídek ...zde.
   • Výsledek výzvy k podání nabídek ...zde.
   • Smlouva o zajištění služeb  autodopravce ....zde.
  • 4_Zajištění služeb spojených s realizací Motivačního prázdninového soustředění pro žáky základních škol ... VŘ 044
   • Výzva k podání nabídek ...zde.
   • Výsledek výzvy k podání nabídek ...zde.
  • 4_Dodávka IT techniky ... VŘ 045
   • Výzva k podání nabídek ...zde.
   • Výsledek výzvy k podání nabídek ...zde.
  • 4_Stavební úpravy v laboratoři chemie ... VŘ 039
   • Výzva k podání nabídek ...zde.
   • Oznámení o zrušení veřejné zakázky ...zde.
  • 4_Stavební úpravy v laboratoři chemie... VŘ 039/2
   • Vyhlášení veřejné zakázky ... zde.
   • Výsledek výzvy k podání nabídek ...zde.
   • Protokol o psouzení a hodnocení nabídek ...zde.
   • Smlouva o dílo ...zde.
  • 4_Vybavení odborné učebny mechatroniky ... VŘ 043
 • 4_VPP - principy automatizace
 • Vyhlášení veřejné zakázky ... zde.
 • Výsledek výzvvy k podání nabídek ...zde.
 • Protokol o posouzení a hodnocení nabídek ...zde.
 • 4_Vybavení odborné učebny hydrodynamiky ... VŘ 042
  • Vyhlášení veřejné zakázky ... zde.
  • Zadávací dokumentace ...zde.
  • Přílohy zadávací dokumentace ... zde.
 • 4_Vybavení odborné učebny hydrodynamiky ... VŘ 042/2
  • Vyhlášení veřejné zakázky ... zde.
  • Zadávací dokumentace ...zde.
  • Přílohy zadávací dokumentace ...zde.
  • 4_Vybavení odborné učebny hydrodynamiky ... VŘ 042/2
   • Vyhlášení veřejné zakázky ... zde.
   • Zadávací dokumentace ...zde.
   • Přílohy zadávací dokumentace ...zde.

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele

http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html

 

joomla template 1.6