"Neumíme dělat velké věci, jen malé - s velkou láskou." (Matka Tereza)

Minimalni preventivni program 2012-2013 ...zde.

Školní preventivní strategie 2014-18 ...zde.

Na výchovného poradce se lze obracet s následujícími okruhy problémů:

 1. neprospěch ve škole, problémy se zvládáním učiva
 2. zdravotní omezení, případně znevýhodnění v různých oblastech vzdělávání (dyslexie apod.)
 3. vztahové problémy (spolužáci, členové rodiny, partneři)
 4. problémy se sebou samým (úzkosti, deprese, anorexie, bulimie apod.)
 5. otázky volby vysokoškolského oboru, příp. povolání

Výchovný poradce váš problém posoudí a v nutných případech vám zprostředkuje konzultaci s odborníky, kteří vám mohou účinně pomoci.

Výchovný poradce SPŠ

Mgr. Renáta Uherková

Absolventka Přírodovědecké fakulty Palackého univerzity v Olomouci, obor matematika - chemie
Další studium: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity – výchovné poradenství
Praxe: SŠ 23 let

Konzultační hodiny: úterý 13:25-14:10; středa 10:30-11:15
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Výchovný poradce OA

Mgr. Magda Richterová

Absolventka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (dříve UJEP),
obor ruský jazyk – psychologie, absolventka Filozofické fakulty Ostravské univerzity, obor  německý jazyk
Další studium: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity – výchovné poradenství
Praxe: SŠ 30 let

Konzultační hodiny:pondělí 12:05-13:00, čtvrtek 13:00-14:00, v případě nutnosti kdykoliv
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Činnost metodika prevence

 1. tvorba a kontrola realizace preventivního programu školy
 2. koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 3. spolupráce s třídními učiteli na vyhledávání problémových projevů chování: záškoláctví, kouření, alkohol a užívání jiných návykových látek, projevy rasismu, šikany…
 4. poskytování poradenských služeb rodičům žáků s projevy sociálně patologických jevů, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
 5. besedy na téma „zdravý životní styl“
 6. shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence SPJ.

Metodik prevence SPŠ

Mgr. Libor Kmenta

Absolvent Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, obor matematika-fyzika. Další studium: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity – prevence sociálně patologických jevů
Praxe: SŠ 25 let

Konzultační hodiny: úterý 13:25-14:10; středa 10:30-11:15
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Metodik prevence OA

Mgr. Vladimíra Papřoková

Absolventka Pedagogické fakulty v Ostravě, obor ruský jazyk – občanská nauka, absolventka Filozofické fakulty Ostravské univerzity, obor český jazyk.
Praxe: SŠ 28 let

Konzultační hodiny: úterý 13:05-14:00; čtvrtek 9:00-9:30
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla template 1.6