Žáci 2., 3. a 4. ročníku oboru TZB byli na exkurzi v Ústřední čistírně vod v Ostravě.