funiok 1funiok 2

Pádným důkazem nutnosti jazykové vybavenosti našich studentů včetně odborné terminologie je úspěšná stáž našeho studenta Filipa Funioka v Rakouské firmě Urich Installations-GmbH, která byla možná díky participaci v Evropském programu Erasmus. Filip navázal na předešlé stáže absolventů našeho oboru Technická zařízení budov a věříme, že další studenti využijí tuto jedinečnou příležitost.