Vrať se na domovskou stránkuVrať se na domovskou stránku

 
 
 • Provozní doba v průběhu školního roku je od 6:00 do 18:00 hod (Po – Pá).
 • Jídelníček je k dispozici na internetové adrese www.estrava.cz, na vývěsce školní jídelny, při prodeji stravného.
 • Změna v jídelním lístku je vyhrazena, vedoucí školní jídelny může změnit menu v závislosti na dodávce potravin, havarijní situace apod., tato změna bude zaznamenána do jídelního lístku.
 • Veškeré připomínky týkající se kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny paní Lucie Makúchová.
 • Dozor ve školní jídelně zajišťuje ředitel školy.

Základní pravidla pro strávníky

 • Žáci se stravují v jídelně.
 • V jídelně se nemají právo zdržovat osoby, které se zde nestravují.
 • Strávníci ponechají tašky a svrchní oblečení na věšácích.
 • Strávníci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně v souladu s hygienickými zásadami a dodržovat společenské pravidla při stolování.
 • Z jídelny je zakázáno vynášet inventář, tj. talíře, příbory, sklenice apod.
 • Z jídelny smí strávník vynášet pouze ovoce, moučník, oplatek..
 • Při neúmyslném rozbití nádobí nebo rozlití jídla informuje strávník pracovníka dozoru, který zajistí úklid.
 • Při způsobení úmyslné škody na majetku bude po strávníkovi vyžadována náhrada.
 • Úrazy strávníků ve školní jídelně se hlásí vykonávajícímu dozoru nebo přímo vedoucí ŠJ.
 • Studentům bude v případě zapomenutí čipu nebo ISIC karty na stravování vydána náhradní stravenka.

 

msk 20

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Facebook

Naši partneři

Login

Go to top