Vrať se na domovskou stránkuVrať se na domovskou stránku

 
 

Název projektu: Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách

Název operačního programu: Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013

Název prioritní osy: Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Financování projektu:

Celkové výdaje projektu: 20.788.033,72 Kč

Dotace EU: 17.462.136,36 Kč

Podíl kraje: 3.325.897,36 Kč

Cílem projektu je zlepšení stávající infrastruktury pro vzdělávání, tzn. vytvoření podmínek pro zkvalitnění výuky cizích jazyků na vybraných středních školách v Moravskoslezském kraji.
Výstupem projektu budou inovované a modernizované laboratoře pro výuku jazykových předmětů. V rámci projektu dojde k pořízení nábytku, jazykového odborného vybavení a ICT pro zkvalitnění a zatraktivnění výuky.

projekt 2 5 2014

 ArcelorMittal

Nai pedagogit pracovnci

 

msk 20

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Facebook

Naši partneři

Login

Go to top