Vrať se na domovskou stránkuVrať se na domovskou stránku

 
 

 

Aktuální informace o organizaci maturitních zkoušek ve školním roce 2019/20

Studentům 4. ročníku doporučujeme sledovat tuto sekci o maturitních zkouškách, zde budou průběžně aktualizovány všechny potřebně informace.

Základním zdrojem informací jsou webové stránky Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT) ...zde.

Maturitní zkoušky ve školním roce 2019/20 - JARNÍ TERMÍN - bude postupně aktualizováno

Aktualizověné sdělení ředitele školy o průběhu a organizaci maturitní zkoušky ve školním roce 2019/20 ...zde.

Informace MŠMT o standardizovaných zkouškách dokládajících jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, kterými lze nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky ...zde.

Maturitní kalendář pro jarní termín 2020 ...zde.

Shrnutí důležitých termínů MZ - profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2019/20, pravidla hodnocení profilové části maturitní zkoušky.

Pravidla hodnocení profilové části maturitní zkoušky 2020 (pravidla jsou beze změny platná ze školního roku 2018/19).

 • Obory vzdělání: STR, HUT, ICT, TZB ...zde.
 • Obor vzdělání: TL ...zde.
 • Obory vzdělání: OA, EL ...zde.

Termíny pro jarní termín 2020

 • 12. 2. 2020 - prokazatelné informování studentů 4. ročníku o rozpisu ústních maturitních zkoušek prostřednictvím Bakaláři - Komens.
 • 17. 2. 2020 - prokazatelné informování studentů 4. ročníků s klasifikací PUP o průběhu a podmínkách jejich maturitních zkoušek.
 • 8. 4. a 30. 4. 2020 - písemné práce společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a cizích jazyků.
 • 13. 4. 2020 - ukončení návrhu žáků 4. ročníku pro konání Zkoušky pro doplnění podkladů pro hodnocení žáka za 2. pololetí šk. roku 2019/20..
 • 14. 4. - 15. 4. 2020 - konání Zkoušky pro doplnění podkladů pro hodnocení žáka 4. ročníku za 2. pololetí šk. roku 2019/20.
 • 16. 4. 2020 - termín pro prokazatelné informování o stupni prospěchu, zejména o hodnocení stupněm nedostatečný. Informování je prokazatelné prostřednictvím systému Bakaláři.
 • 22. 4. 2020 - klasifikační porada maturitních tříd.
 • 23. 4. a 24. 4. 2020 - praktická zkouška z odborných předmětů pro všechny obory
 • 23. 4. 2020 - písemná maturitní zkouška z matematiky pro technické lyceum
 • 30. 4. 2020 - vydání vysvědčení za 4. ročník studia
 • 4. 5. - 6. 5. 2020 - didaktické testy společné části maturitní zkoušky
 • 1. maturitní týden: od 18. 5. 2020: 4. TL (obhajoby MPO 22. 5. 2020), 4. SB, 4. ZS, 4. OA. Období přípravy pro MZ od 11. 5. 2020
 • 2. maturitní týden: od 25. 5. 2020: 4. IT, 4. SA, 4. EL. Období přípravy pro MZ od 11. 5. 2020
 • Předávání maturitních vysvědčení: v aule SPŠ

Důležité dokumenty ke stažení

Školní seznam literárních děl. V souladu s §6 odst. 2 Vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou stanovuje ředitel školy školní seznam literárních děl pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury. Tituly literárních děl jsou platné beze změn od školního roku 2015/16 a tedy platné i pro školní rok 2019/20.

Seznam ke stažení ...zde, formulář pro výběr literárních děl ...zde.

Specifická školní témata pro ústní maturitní zkoušku z cizího jazyka. V souladu s ustanoveními §8 odst. 3, vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, stanovuje ředitel školy témata pro zpracování školních zkušebních úloh v rámci ústní zkoušky z cizího jazyka. Témata jsou platná beze změn od školního roku 2015/16 a tedy platná i pro školní rok 2019/20.

Pro součást střední průmyslová škola - technické obory S, H, TZB, TL ...zde.

Pro součást střední průmyslová škola - obor IT ...zde.

Pro součást obchodní akademie ...zde.

Maturitní témata pro profilové zkoušky ve školním roce 2019/20 ...zde.

Technické lyceum - Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí.

Pravidla hodnocení profilové části maturitních zkoušek

 • Obory vzdělání: strojírenství, technická zařízení budov, informační technologie ...zde.
 • Obory vzdělání: obchodní akademie, ekonomické lyceum ...zde.
 • Obor vzdělání: technické lyceum ...zde.

 

 

msk 20

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Facebook

Naši partneři

Login

Go to top