Vrať se na domovskou stránkuVrať se na domovskou stránku

 
 

 

Aktuální informace o organizaci maturitních zkoušek ve školním roce 2019/20

Studentům 4. ročníku doporučujeme sledovat tuto sekci o maturitních zkouškách, zde budou průběžně aktualizovány všechny potřebně informace.

Základním zdrojem informací jsou webové stránky Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT) ...zde.

Maturitní zkoušky ve školním roce 2019/20 - PODZIMNÍ TERMÍN

Termíny pro podzimní termín 2020

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky se uskuteční v období od 1. září (od 12:00) do 4. září 2020.

Pro podzimní období je naše škola spádovou školou pro vykonání didaktických testů společné části, maturanti naši školy tedy vykonají didaktické testy na naší škole.

Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky:

 • 4. 9. 2020: praktické zkoušky z odborných předmětů
 • 7. 9. 2020: obory vzdělání - strojírenství, informační technologie
 • 8. 9. 2020: obory vzdělání - obchodní akademie, ekonomické lyceum

Maturitní zkoušky ve školním roce 2019/20 - JARNÍ TERMÍN - bude postupně aktualizováno

Vzhledem k situaci způsobené epidemií koronaviru a v souladu s právními předpisy a dokumemtem MŠMT
ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH A KONZERVATOŘÍCH MATURITNÍ ZKOUŠKOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 budou zde aktualizované všechny důležité informace a termíny pro jarní termím maturitní zkoušky do pondělí 18. 5. 2020.
Podstatné změny jsou barevně odlišeny.

Zvláštní pravidla ke stažení ...zde.

Informace MŠMT o standardizovaných zkouškách dokládajících jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, kterými lze nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky ...zde. Žák podá řediteli písemnou žádost do 21. května 2020, pokud se tak nestalo do 31. 3. 2020.

Shrnutí důležitých termínů MZ - profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2019/20, pravidla hodnocení profilové části maturitní zkoušky.

Pravidla hodnocení profilové části maturitní zkoušky 2020 (pravidla jsou beze změny platná ze školního roku 2018/19).

 • Obory vzdělání: STR, HUT, ICT, TZB ...zde.
 • Obor vzdělání: TL ...zde.
 • Obory vzdělání: OA, EL ...zde.

Termíny pro jarní termín 2020

 • 29. 5. 2020 - prokazatelné informování studentů 4. ročníku o rozpisu ústních maturitních zkoušek prostřednictvím Bakaláři - Komens.
 • 17. 2. 2020 - prokazatelné informování studentů 4. ročníků s klasifikací PUP o průběhu a podmínkách jejich maturitních zkoušek.
 • 15. 5. 2020 - termín pro prokazatelné informování žáků 4. ročníku o stupni prospěchu ve 2. pololetí školního roku 2019/20. Informování je prokazatelné prostřednictvím systému Bakaláři.
 • do 25. 5. 2020 - odevzdání konečné podoby dlouhodobých maturitních prací v elektronické podobě.
 • 25. 5. - 29. 5. 2020 - volno určené pro přípravu žáků 4. ročníku k maturitní zkoušce.
 • 1. 6. 2020 - 8:00 - didaktický test matematika, 13:00 - didaktický test anglický jazyk
 • 2. 6. 2020 - 8:00 - didaktický test český jazyk a literatura, 13:00 - didaktický test německý jazyk, ruský jazyk
 • 9. 6. 2020 - 4.TL - písemná práce z matematiky
 • PRAKTICKÉ ZKOUŠKY Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ a obhajoba MPO pro třídu 4.TL
 • 9. 6. 2020 - praktická zkouška - 4.SB, 4.zS (strojírenství)
 • 10. 6. 2020 - praktická zkouška - 4.SA
 • 11. 6. 2020 - praktická zkouška - 4.Zs (technická zařízení budov), 4.OA, 4.EL, 4.IT
 • 12. 6. 2020 - obhajoba MPO - 4.TL
 • ÚSTNÍ ZKOUŠKY
 • 1. maturitní týden: 15. 6. - 19. 6. 2020:
 • pondělí: 4.SB, 4.OA, 4.ZS
 • úterý: 4.SB. 4.OA, 4.TL
 • středa: 4.SB. 4.OA, 4.TL
 • čtvrtek: 4.SB, 4.OA, 4.ZS
 • pátek: 4.OA, 4.ZS
 • 2. maturitní týden: 22. 6. - 26. 6. 2020:
 • pondělí: 4.EL, 4.SA, 4.IT
 • úterý: 4.EL, 4.SA, 4.IT
 • středa: 4.EL, 4.SA, 4.IT
 • čtvrtek: 4.SA, 4.IT
 • pátek: 4.SA, 4.IT

Důležité dokumenty ke stažení

Školní seznam literárních děl. V souladu s §6 odst. 2 Vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou stanovuje ředitel školy školní seznam literárních děl pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury. Tituly literárních děl jsou platné beze změn od školního roku 2015/16 a tedy platné i pro školní rok 2019/20.
Žák odevzdá řediteli školy seznam 20 literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury do 5 dnů od obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků ve škole (tj. od 11. 5. 2020), v případě pokud se tak nestalo do 31. března 2020.

Seznam ke stažení ...zde, formulář pro výběr literárních děl ...zde.

Specifická školní témata pro ústní maturitní zkoušku z cizího jazyka. V souladu s ustanoveními §8 odst. 3, vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, stanovuje ředitel školy témata pro zpracování školních zkušebních úloh v rámci ústní zkoušky z cizího jazyka. Témata jsou platná beze změn od školního roku 2015/16 a tedy platná i pro školní rok 2019/20.

Pro součást střední průmyslová škola - technické obory S, H, TZB, TL ...zde.

Pro součást střední průmyslová škola - obor IT ...zde.

Pro součást obchodní akademie ...zde.

Maturitní témata pro profilové zkoušky ve školním roce 2019/20 ...zde.

Technické lyceum - Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí.

Pravidla hodnocení profilové části maturitních zkoušek

 • Obory vzdělání: strojírenství, technická zařízení budov, informační technologie ...zde.
 • Obory vzdělání: obchodní akademie, ekonomické lyceum ...zde.
 • Obor vzdělání: technické lyceum ...zde.

 

 

msk 20

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Facebook

Naši partneři

Login

Go to top