Vrať se na domovskou stránkuVrať se na domovskou stránku

 
 

Aktuální informace o organizaci maturitních zkoušek ve školním roce 2018/19

Studentům 4. ročníku doporučujeme sledovat tuto sekci o maturitních zkouškách, zde budou průběžně aktualizovány všechny potřebně informace. Ke dni 26. 10. 2018 jsou zde aktualizovaná témata pro profilovou maturitní zkoušku v jednotlivých oborech.

Základním zdrojem informací jsou webové stránky Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT) ...zde.

Maturitní zkoušky ve školním roce 2018/19 - PODZIMNÍ TERMÍN

Společná část

Spádovou školou pro vykonání společné části maturitní zkoušky pro naše studenty je Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Tř. T. G. Masaryka 451, 73801 Frýdek-Místek. Informace k organizaci naleznete na ...zde.

Studenti jsou povinni na tuto školu donést ke kontrole 29. a 30. 8. 2019 povolené pomůcky.

 

Všechny informace pro studenty jsou uvedeny v Pozvánce k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky.

Termíny společné části:

 • Matematika - didaktický test: 2. 9. 2019
 • Český jazyk a literatura - písemná práce: 3. 9. 2019
 • Český jazyk a literatura didaktický test: 3. 9. 2019
 • Anglický jazyk - písemná práce: 4. 9. 2019
 • Anglický jazyk - didaktický test: 4. 9. 2019

Profilová část

Termíny profilové části

 • Praktické zkoušky z odborných předmětů: pondělí 9. 9. 2019 od 7:45
 • Ústní zkoušky:
 • Úterý 10. 9. 2019: 4.HZ, 4.SA,4.SB, maturitní místnost A315, od 7:45, harmonogram ...zde.
 • Úterý 10. 9. 2019: 4.ELA, 4.ELB, 4.OA, maturitní místnost G214, od 7:30, harmonogram ...zde.
 • Středa 11. 9. 2019: 4:ITA, 4.ITB, maturitní místnost A315 od 7:45, harmonogram ...zde.

 

Maturitní zkoušky ve školním roce 2018/19 - JARNÍ TERMÍN - bude postupně aktualizováno

Aktualizověné sdělení ředitele školy o průběhu a organizaci maturitní zkoušky ve školním roce 2018/19 ...zde.

Informace MŠMT o standardizovaných zkouškách dokládajících jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, kterými lze nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky ...zde.

Maturitní kalendář pro jarní termín 2019 ...zde.

Shrnutí důležitých termínů MZ - profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2018/19, pravidla hodnocení profilové části maturitní zkoušky.

Pravidla hodnocení profilové části maturitní zkoušky 2019.

 • Obory vzdělání: STR, HUT, ICT, TZB ...zde.
 • Obor vzdělání: TL ...zde.
 • Obory vzdělání: OA, EL ...zde.

Termíny pro jarní termín 2019

 • 12. 4. 2019 - ukončení návrhu žáků 4. ročníku pro konání Zkoušky pro doplnění podkladů pro hodnocení žáka za 2. pololetí šk. roku 2017/18.
 • 15. 4. - 16. 4. 2019 - konání Zkoušky pro doplnění podkladů pro hodnocení žáka 4. ročníku za 2. pololetí šk. roku 2017/18.
 • 17. 4. 2019 - termín pro prokazatelné informování o stupni prospěchu, zejména o hodnocení stupněm nedostatečný. Informování je prokazatelné prostřednictvím systému Bakaláři.
 • 25. 4. a 26. 4. 2019 - praktická zkouška z odborných předmětů pro všechny obory
 • 25. 4. 2019 - písemná maturitní zkouška z matematiky pro technické lyceum
 • 25. 4. 2019 - klasifikační porada maturitních i ostatních tříd. Třídní schůzky.
 • 30. 4. 2019 - vydání vysvědčení za 4. ročník studia
 • 1. maturitní týden: od 16. 5. 2019: 4. ITB, 4. TL (ústní). Období přípravy pro MZ od 9. 5. 2019
 • 2. maturitní týden: od 20. 5. 2019: 4.SA, 4.ITA, 4.ELA, 4.ELB, 4. TL (24. 5. 2019 - obhajoba MPO). Období přípravy pro MZ od 13. 5. 2019.
 • 3. maturitní týden: od 27. 5. 2018: 4. HZ, 4. SB, 4. OA.  Období přípravy pro MZ od 20. 5. 2014.
 • Předávání maturitních vysvědčení: v aule SPŠ
 • 31. 5. 2019, ve 12:00: 4.TL, 4.ELA, ve 14:00: 4.ELB, 4.SA, 4. ITA
 • 7. 6. 2019, ve 12:00: 4.HZ, S4.B, 4.OA, 4. ITB

Důležité dokumenty ke stažení

Školní seznam literárních děl. V souladu s §6 odst. 2 Vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou stanovuje ředitel školy školní seznam literárních děl pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury. Tituly literárních děl jsou platné beze změn od školního roku 2015/16.

Seznam ke stažení ...zde, formulář pro výběr literárních děl ...zde.

Specifická školní témata pro ústní maturitní zkoušku z cizího jazyka. V souladu s ustanoveními §8 odst. 3, vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, stanovuje ředitel školy témata pro zpracování školních zkušebních úloh v rámci ústní zkoušky z cizího jazyka. Témata jsou platná beze změn od školního roku 2015/16.

Pro součást střední průmyslová škola - technické obory S, H, TZB, TL ...zde.

Pro součást střední průmyslová škola - obor IT ...zde.

Pro součást obchodní akademie ...zde.

Maturitní témata pro profilové zkoušky ve školním roce 2018/19 ...zde.

Technické lyceum - Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí.

Technické obory - Zkoušky z odborných předmětů v profilové části maturitních zkoušek.

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Facebook

Naši partneři

Login

Go to top