Zde uvádíme pro žáky a jejich rodiče základní informace týkající se prázdnin, třídních schůzek, konzultací, dne otevřených dveří . Podrobné informace k jednotlivým akcím a plán všech akcí školy naleznete v systému Bakalář -> Plán akcí.

Organizace školního roku 2019/2020, Č. j.: MSMT-2939/2018-3 ...zde