Vrať se na domovskou stránkuVrať se na domovskou stránku

 
 

Volnočasové aktivity

Okolo Frýdku cestička je turistický pochod, který každoročně pořádá Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ve Frýdku-Místku.

cestickaAkce je určena

všem studentům, zaměstnancům i široké veřejnosti. Tři trasy Cestičky jsou koncipovány tak, aby účastníci během tří let poznali okolí města Frýdku-Místku.

Prezentace a start

7:30 - 9:00 hodin ... DM při SPŠ ve Frýdku-Místku.

Termín 20. 10. 2018

Trasa pochodu bude vždy upřesněna v den pochodu a v místě startu podle přírodních podmínek a počasí.

Trasa č. 3 - rok 2018 (zelená)

Popis trasy 25 km

Od startu po modré turistické značce na přehradu Olešná, odtud po speciálně značené cestě (šipkami) přes Štandl (kontrola č. 1) do Sviadnova ke kostelu(přes podchod přes dálnici) – 6,5 km. Ve Sviadnově přejdeme po lávce přes Ostravici, jdeme kolem stadionu, přes železniční přejezd, kolem Válcoven plechu. Na křižovatce u sauny jdeme nahoru směrem Hájek, Nová Kolonie a na první odbočce vlevo odbočíme směrem na Lískovec. V Lískovci u kostela odbočíme vpravo a jdeme přímo do kopce směrem na Řepiště. Na křižovatce  za fotbalovým hřištěm v Lískovci jdeme vpravo směrem na Datyňský les (kontrola č. 2 – občerstvení) – 5 km. Asi 200 m za kontrolou po asfaltové cestě odbočíme vpravo na zelenou   turistickou značku, po které jdeme až ke kontrole č. 3 – 6 km. Odtud opět po šipkami značené cestě pokračujeme do Bruzovic – 3 km. Když sejdeme v Bruzovicích na hlavní cestu odbočíme vlevo a asi po 300 m odbočíme vpravo na modrou značku, která nás dovede až do cíle – směr Frýdek. Cíl pod lesem, restaurace „Ranč “ – 4,5 km. (Pozor!! Nejít po modré na Žermanice.)

Popis trasy 20 km

Od startu parkem kolem řeky Ostravice (po proudu po levém břehu) až k Válcovnám plechu , kde se napojíme na trasu 25 km.

Časový rozpis kontrol

tn trasa3K1 ... Štandl ... "mrtvá kontrola"
K2 ... občerstvení ... začátek 9:00, konec 14:30 hodin
K3 ... Kaňovice ... začátek 10:30, konec 14:30 hodin
Čas ukončení pro obě trasy v cíli ... 17:00 hodin

Průchod kontrolami je limitován.
Každý účastník, který projde všemi kontrolami a dorazí do cíle do 17:00 hodin, obdrží účastnický list. Po předložení účastnických listů z předchozích dvou ročníků pak každý obdrží odznak pochodu.
Pozor: po komunikacích choďte vlevo!

 

Trasa č. 1 - rok 2016 (modrá)

Popis trasy – 30 km

Od startu přes park k lávce přes řeku Ostravici, přejít přes lávku a hned za ní zabočit vpravo proti proudu řeky  po dlážděném chodníku směrem na Staré Město. Po tomto chodníku jdeme až na jeho konec, kde potom zahneme vpravo na  polní cestu, která vede zadem kolem hřbitova, VÚHŽ až do Dobré. V Dobré u hřiště zabočíme doprava směrem k mostu přes řeku Morávku. Přejdeme přes most a za mostem odbočíme vlevo a pokračujeme po modré turistické značce na skalický kopec – kostel ve Skalici – 9 km ( kontrola č. 1). Vlevo dolů po hlavní cestě do Raškovic k zastávce „u Střížů“– 12,7 km. Zde se odbočí vpravo a po šipkami značené cestě ke kontrole č. 2 – 16,5 km  (mrtvá kontrola). Pokračujeme vpravo po polní cestě vedoucí do Janovic – 19,5 km. Když dojdeme na hlavní cestu v Janovicích, odbočíme vlevo   a jdeme kolem kostela, kolem restaurace „Ondráš“ a asi 400m za touto restaurací odbočíme vpravo do amfiteátru „Hradisko“ – občerstvení (kontrola č. 3) - 21,5km. Odtud nahoru do kopce, na vrcholu kopce jdeme rovně (pozor! neodbočit ani vpravo ani vlevo), jdeme polní cestou,potom kolem lesíka. Jakmile projdeme pod vysokým napětím, dojdeme na křižovatku dvou cest. Jdeme cestou vpravo! dolů přes lesík směrem k přehradě Baška . Podél pravého břehu přehrady jdeme chodníčkem přes les a polní cestou do Starého Města. Na hlavní cestě odbočit vpravo a pokračovat až do cíle  - restaurace „Na Fojtství“ – 30 km.

Popis trasy – 22 km

Totéž co trasa 30 km až ke kontrole č. 1 ve Skalici u kostela – 9km. Dále pokračovat po modré turistické značce až do Janovic k restauraci „Ondráš“. Odtud společně s trasou 30 km na Hradisko – občerstvení (kontrola č. 3)-  a do cíle – restaurace „Na Fojtství“ ve Starém Městě – 22km.

Časový rozpis kontrol

tn trasa1K1 ... Skalice - kostel ... začátek 9:00, konec 12:00 hodin
K2 ... Krásná (Jednota) ... zde orazítkované kartičky, každý účastník jednu
K3 ... Janovice (Hradisko) ... občerstvení ... začátek 9:30, konec 15:30 hodin
Čas ukončení pro obě trasy v cíli ... 17:00 hodin


Trasa č. 2 - rok 2017 (červená)

Popis trasy - 32 km

Od startu přes park k řece Ostravici, proti proudu po speciálně značené cestě k lávce v Bašce - 3km. Odtud po modré značce přes kontrolu - K1 na Metylovickou hůrku - 5km. Za Metylovickou hůrkou odbočíme po modré turistické značce vpravo na žlutou vedoucí přes Metylovice na Kubalánky ( kontrola K2 - 7km ). Dále po zelené značce do Lhotky - 3km. Po asfaltové cestě směrem na Metylovice ( asi 100m ) na kopec, kde odbočíme vlevo na speciálně značenou cestu na Rozsůšky a Horní Konce - 5km. Odtud po žluté na Hůrky II ( kontrola K3 - občerstvení - 3km). Po modré značce přes Ostružinu, kolem přehrady Olešná, přes hráz a opět po speciálně značené cestě, do cíle k restauraci U Toma.

Popis trasy - 22 km

Totéž co první trasa až ke kontrole K1 pod Metylovickou hůrku - 7km. Po speciálně značené cestě do Metylovic k autobusové zastávce - 1,5km. Vpravo 1km po asfaltové cestě směrem na Palkovice, odbočka vlevo přes kopec ( stále po spec. zn. cestě) na Horní Konce - 3,5km. Přejdeme na žlutou značku na Hůrky II ( kontrola K3 - občerstvení ) - 3km. Po modré značce přes Ostružinu, kolem přehrady Olešná, přes hráz a opět po speciálně značené cestě, do cíle k restauraci U Toma.

Časový rozpis kontrol

tn trasa2K1 ... pod Metylovickou hůrkou ... začátek 7:30, konec 11:30 hodin
K2 ... Kubalanky ... začátek 8:30, konec 13:30 hodin
K3 ... Hůrky II ... občerstvení ... začátek 8:30, konec 15:30 hodin
Čas ukončení pro obě trasy v cíli ... 17:00 hodin


 

Nabízíme kroužky robotiky a mechatroniky jak pro žáky naší školy, tak i pro žáky základních škol z Frýdku-Místku a okolí. Kroužky jsou zdarma, finanční prostředky získáváme od sponzorů - firem,které mají zájem na rozvoji technického vzdělávání v našem regionu.

Informace o kroužku MECHATRONIKA PRO SŠ včetně přihlášky je v dolní části stránky.

Kroužky Robotika pro ZŠ 

 >> PŘIHLAŠOVÁNÍ DO OBOU KROUŽKŮ ROBOTIKA PRO ZŠ  JE UKONČENO - KROUŽKY JSU NAPLNĚNY!<<

   

Ve školním roce 2019/20 nabízíme tyto kroužky:

  • Robotika pro ZŠ - Lego a tvorba počítačových her
    čtvrtek od 16:00 do 17:30
    kroužek už je naplněný
    pro žáky 2. stupně ZŠ (vyjímečně i 1. stupně)
    vedoucí kroužku: Ing. Marta Murínová
    stručně o kroužku: stavba a programování robotických stavebnic Lego Mindstorms, programování pro děti, hrátky s páječkou - výroba drátěných ozdob a jednoduché elektronické hračky
    leták s podrobnějšími informacemi si stáhněte zde
    Robotika pro ZŠ - Arduino
    středa od 16:00 do 17:30
    kroužek už je naplněný
    pro pokročilejší žáky, doporučujeme pro 7.-9. ročník
    vedoucí kroužku: Ing. Jiří Sumbal
    stručně o kroužku: stavba elektronických zařízení řízených mikropočítačem Arduino, programování Arduina
    leták s podrobnějšími informacemi si stáhněte zde

Kroužky se konají v učebně mechatroniky a v počítačové učebně v budově průmyslové školy. Začnou v říjnu a budou trvat do konce dubna.

 

Z činnosti kroužků v minulých letech

Kroužky Lego pro žáky ZŠ už u nás mají dlouhou tradici. Zpočátku šlo o akce v rámci projektu NatTech, od školního roku 2015/16 jde o samostatné kroužky. Vždy jsme pro velký zájem otevřeli 2 kroužky. Novinkou loňského školního roku bylo zařazení práce s elektronickými obvody - pájení a oživování elektronické hrací kostky. Dále jsme kroužky zpestřili programování her v prostředí Kodu Game Lab.

Kroužek Arduino pro ZŠ se poprvé konal vloni. Letos jej nabízíme jak novým zájemcům, tak loňským účastníkům, co chtějí pokračovat.

Fotogalerie:

Videa z kroužku Robotika ve školním roce 2015/16:

 

Kroužky Mechatronika pro SŠ

      

pro zájemce o elektroniku, mikropočítače, programování, robotiku
vedoucí kroužku: Ing. Jiří Sumbal
stručně o kroužku: zapojování obvodů s Arduinem, programování Arduina, stavba elektronických zařízení řízených Arduinem - můžete se zapojit do konkrétních projektů, jako je CanSat, robotické auto, meteostanice, stavba 3D tiskárny atd. – svůj projekt si můžete sami vymyslet!

Leták v PDF

Elektronická přihláška do kroužku - kroužek bude vždy v úterý odpoledne, začne 12.10.2019.

Z činnosti kroužků v minulých letech

Kroužek Mechatronika zahájí už čtvrtý školní rok. Využívali jsme jej jak k výuce základů práce s Arduinem, tak na přípravu k soutěžím - CanSat, IQRF Hackatlon apod.

Odkazy:

Malá pirátka Peggy - 2008/2009

anglicke divadlo2009 12

 

Čaroděj ze země Oz - 2012/2013

p1080141

 

Srdce slečny Munízy - 2011/2012

anglick divadlo

 

Skřítek Elfie a kouzelné hodiny - 2010/2011

divadlo2011 elfi132

 

Vesakaychakův příběh se šťastným koncem - 2009/2010

anglicke divadlo 2010 2 05

 

msk 20

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Facebook

Naši partneři

Login

Go to top