Vrať se na domovskou stránkuVrať se na domovskou stránku

 
 

Vítejte na oficiálních stránkách naší školy.

Zde naleznete všechny aktuální informace o studiu na naší škole.

Ohlédnutí za Sicílií a Španělskem 2017

Studenti 3. ročníku navštívili v rámci sportovně turisticko poznávacího výjezdu nádherné země a jejich nádherná místa. Vrátili spolu s našimi učiteli spokojeni a plní krásných zážitků. Velké poděkovávání patří kolegyním Dr. D. Górecké a Mgr. M. Michalákové za celkovou organizaci, pedagogickému dozoru a rovněž samotným studentům. Shrnutí postřehů ze Španělska ...zde, Sicílie ...zde. Fotogalerie a průběh výjezdů je zaznamenán na našem facebooku ...zde.

Beseda s europoslancem JUDr. Jiřím Pospíšilem

Dne 21. 9. 2017 proběhla v našem divadélku Andergraund beseda s europoslancem JUDr. Jiřím Pospíšilem na téma "Evropská unie". V úvodní části představil JUDr. Jiří Pospíšil historii a orgány EU. Stěžejní část besedy do které se zapojili svými všetečnými dotazy také studenti byl legislativní proces EU a transpozice unijního práva do českého právního řádu.

pospisil 2

Kroužky Robotika pro ZŠ

Pozor: Začátek kroužků Robotika pro ZŠ je posunutý o 1 týden. kroužky začnou v týdnu od 23.10.2017.

Zahajujeme nábor do kroužků robotiky pro žáky ZŠ. Můžete se přihlásit do dvou kroužků zaměřených ma programování robotických stavebnic Lego a tvorbu počítačových her nebo do kroužku programování mikropočítačů Arduino. Bližší informace i přihlášku najdete na stránce věnované kroužkům.

Volby do školské rady

Ředitel školy vyhlásil dne 21. 8. 2017 volby do Školské rady při Střední průmyslové škole, Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci, které se budou konat dne 26. 9. 2017. Voleni budou dva zástupci za pedagogické pracovníky školy a jeden zástupce za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky. Text vyhlášení ...zde.

 

msk 20

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Facebook

Naši partneři

Login

Go to top