Vrať se na domovskou stránkuVrať se na domovskou stránku

 
 

Vítejte na oficiálních stránkách naší školy.

Zde naleznete všechny aktuální informace o studiu na naší škole.

Ekonomická olympiáda

Ve dnech 3. prosince 2018 – 14. prosince 2018 se uskutečnila na naší škole Ekonomická olympiáda. Jednalo se o školní kolo, kterého se zúčastnilo celkem 15 studentů druhých ročníků (třídy 2.EO a 2.OA) a 3 studentky třetího ročníku (třída 3.EL).

Ekonomická olympiáda je celostátní soutěž ve znalostech z ekonomie a financí, která je určena studentům středních škol. Vychází z rámcových vzdělávacích programů MŠMT a svým pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových schopností a znalostí studentů v tomto oboru. Otázky do soutěže a koncepci Ekonomické olympiády spoluvytváří ekonomové a odborníci        z Institutu ekonomického vzdělávání (INEV) a České národní banky (ČNB).

Všichni studenti soutěžili v jedné kategorii, kterou bylo absolvování elektronického testu, který byl zaměřen na všeobecné znalosti z ekonomie a finanční gramotnosti. Maximální výsledek, kterého bylo možné dostáhnout, bylo 100%.

Naši studenti dosáhli těchto výsledků:

Pořadí

Příjmení a jméno

Třída

Úspěšnost

1.

Voščeková Kateřina

2.OA

68%

2.

Fikejzová Martina

2.OA

60%

3.

Jelínek Jakub

2.EO

56%

Vítězka školního kola Kateřina Voščeková postoupila do krajského kola, které se bude konat dne 30.01.2019 v budově Krajského úřadu v Ostravě.

Všem studentům děkujeme za účast v soutěži a blahopřejeme k dosaženým výsledkům.

Za ekonomickou sekci: Ing. Miroslava Meyerová

Den otevřených dveří 2019

open day 18Vážení rodiče a milí žáci,
zveme Vás na  "Den otevřených dveří", který bude probíhat na všech budovách naší školy

budova průmyslové školy  - ulice 28. října 1598
budova obchodní akademie - ulice Palackého 123

 • Prohlídka budov školy a odborných učeben prezentována žáky školy.
 • Odborné praxe našich žáků v zemích Evropské unie - Erasmus+.
 • Seznámení se strukturou nabízených oborů - nový obor veřejnosprávní činnost.
 • Seznámení se s žáky a žákovskými pracemi - maturitní práce zadávané firmami.
 • Nadstandardní spolupráce s firmami - stipendijní program pro obor strojírenská metalurgie.
 • Vysvětlení problematiky přijímacího řízení.
 • Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

8. ledna 2019 od 8:00 do 17:00 hodin

Představení školy v rámci oslav výročí na TV Polar ...zde

Přijímačky nanečisto  - 4. 3. 2019 , bližší informace zde...

Přípravné kurzy - 13. 3. 2019, 20.3. 2019, 27. 3. 2019 a 3. 4. 2019, bližší informace zde...

Vánoční klapka

Ve čtvrtek 13. prosince 2018 se uskutečnila na naší škole soutěž VÁNOČNÍ KLAPKA, které se zúčastnili studenti všech tříd vyšších ročníků (celkem 14 studentů).

Studenti soutěžili ve třech kategoriích - v opisech s penalizací 10, 50 a 100 úhozů za neopravenou chybu. Čtvrtou kategorií byla tzv. všestrannost, což je součet všech čistých úhozů z předcházejících opisů.

Na prvních pěti místech se umístili tito studenti  s následujícími výsledky:

Č.

Jméno

Třída

Penalizace

Celkem

10 úhozů

50 úhozů

100 úhozů

1.

Drabinová Adéla

4. OA

3 550

3 344

2 954

9 848

2.

Žáková Anežka

3. OA

3 425

3 009

2 901

9 335

3.

Smetanová Natálie

3. EL

3 754

2 975

2 514

9 243

4.

Mihoč Lukáš

2. EO

3 346

2 544

2 494

8 384

5.

Žídková Simona

3. OA

2 856

2 315

2 910

8 081

Všem studentům děkujeme za účast a blahopřejeme k dosaženým výsledkům. Věříme, že budou naši školu reprezentovat i v dalších soutěžích – ZAV Přerov příp. na regionální soutěži v Opavě.

Za ekonomickou sekci: Zdeňka Vančáková, Eva Palkovská

Výsledky školního kola soutěže Má dáti/dal

Školní kolo soutěže MD/D se uskutečnilo 7. 12. 2018.

Soutěže se zúčastnili:

 • ze 4. OA : Bartolšicová, Klůsová, Hanusková, Polášková, Rudelová, Vanduchová, Schaffarcziková,
 • ze 4. ELA : Futejová, Michálková, Muroňová, Ponížil,
 • ue 4. ELB : Beluská, Rajglová.

Výsledky:

pořadí jméno a příjmení třída body
1. Tereza Beluská 4.ELB 137
2. Kristýna Rajglová 4.ELB 125
3. Michaela Vanduchová 4.OA 124
4. Silvie Futejová 4.ELA 119
5. Pavlína Rudelová 4.OA 118
6. Kristýna Polášková 4.OA 116

Soutěž obsahovala test, část zaměřenou na dlouhodobý majetek, zásoby, náklady, výnosy, časové rozlišování a zúčtovací vztahy. Celkem bylo možno získat 160 bodů.

Vítězům blahopřejeme a všem děkujeme za účast.

Školní kolo je nominací na celostátní finále, které se uskuteční ve dnech
28. – 29. ledna 2019 ve Znojmě.

Lamohlav 2018

Ve středu 12. 12. 2018 proběhla v aule školní matematická soutěž s názvem Lamohlav. Svoje hlavy si přišlo potrápit 39 účastníků z prvních až třetích ročníků. Řešili celkem 8 netradičních úloh a vedli si přitom velice dobře. Nejúspěšnějšími řešiteli se stali se 7 vyřešenými úlohami:

Dominik Boháč, 2.TL a Martin Pitřík, 3.ZS, hned za nimi se umístili se 6 správně vyřešenými příklady:

Kulhánek Maxim, 1.ZS, Tomáš Bezecný, 3.IT, Filip Kohut, 3.SA a Jakub Haman, 2.S.

Všem vítězům blahopřejeme a všem účastníkům děkujeme za zájem o zábavnou předvánoční matematiku matematiku.

KEEP TALKING

V pátek 14. 12. 2018 proběhla tradiční konverzační soutěž v anglickém jazyce. V předvánoční atmosféře podali soutěžící vynikající výkony. Na předních místech se umístili:

 1. Rajnoch Adam, 2.IT
 2. Mohyla David, 2.TL
 3. Zamazalová Gabriela 
 4. Finke Matěj, 3.SA
 5. Anděl František, 3.SA a Kopřiva Martin, 3.IT

PC148397PC148394PC148390

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Facebook

Naši partneři

Login

Go to top