Náš Tým

Mgr. Vadim Rybář

 • advokát od roku 2007, zapsán u České advokátní komory pod č. 11593
 • absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (promován v roce 2003)
 • specializace: obchodní právo, pracovní právo, občanské právo,obhajoba v trestních věcech
 • hovoří anglicky

Kontakt

mobil: 605 952 772

email: rybar(at)akrv.cz

IČ: 714 66 908, DIČ: CZ7902034965

Mgr. Jakub Vepřek

 • advokát od roku 2006, zapsán u České advokátní komory pod č. 11041
 • absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (promován v roce 2002)
 • specializace: obchodní a směnečné právo, občanské právo, rodinné právo, obhajoba v trestních věcech
 • hovoří anglicky, německy a pasivně polsky

Kontakt

mobil: 604 551 009

email: info(at)veprek-advokat.cz

IČ: 714 56 864, DIČ: CZ7907295550

Mgr. Lenka Štěpánová

 • advokátní koncipientka zapsána u České advokátní komory pod ev. č. 43951
 • absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (promována v roce 2019)
 • specializace: občanské právo, rodinné právo a obhajoba v trestních věcech
 • hovoří anglicky

Kontakt

email: rybar(at)akrv.cz
mobil: 733 644 826

Lucie Holubová

 • právní praktikantka
 • studentka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • hovoří anglicky

Kontakt

email: rybar(at)akrv.cz

Terezie Pavlasová

 • právní asistentka

Kontakt

email: rybar(at)akrv.cz

Alena Pavlosková

 • právní asistentka

Kontakt

mobil: 730 515 597

 

Romana Bublová

 • právní praktikantka
 • studentka Právnické fakulty Masarykovy univerzity
 • hovoří anglicky

Kontakt
email: rybar(at)akrv.cz

 

Markéta Kočí

 • právní praktikantka
 • studentka Právnické fakulty Masarykovy univerzity
 • hovoří anglicky

Kontakt
email: rybar(at)akrv.cz